четвер, 3 липня 2014 р.

Використання сенканів на уроках хімії в 7 класіІ.П.Переймибіда


Словітcька ЗОШ
2011Створення максимально сприятливих умов для розвитку індивідуальності – не тільки мета сучасних розвинених суспільств, а й одна з необхідних умов їх динамічності й адаптивності до мінливого інформаційного світу. Кожна дитина має пам’ять, увагу, мислення, особливості сприйняття. Учитель повинен виявити і розвивати їх у потрібному напрямку.
        Кожен педагог має свою методичну скарбничку, яку використовує на уроках і в позакласній роботі. Я опрацювала багато методичної літератури щодо традиційних і нетрадиційних форм навчання.
        У своїй педагогічній діяльності я практикую різноманітні форми навчальної діяльності. Однією з них є сенкани. Вони зумовлюють розвиток здібностей, формують кругозір, розвивають інтерес до предмета, як один із прийомів пізнавальних мотивів. Складання сенканів розвиває логічне мислення, творчий потенціал. Практикую цю форму роботи на різних етапах уроку. Використовую загальноприйнятий алгоритм сенкану:

1.    Тема (іменник)                            – 1 слово
2.    Опис теми (прикметник)       – 2-3 слова
3.    Дія, пов’язана з темою              – 3 слова
4.    Фраза (ставлення до теми)   – 3-4 слова
5.    Перефразування сутності теми –1 слово
У даному посібнику представлено сенкани, які можна використовувати на різних етапах уроку, зокрема і на мотиваційному.


7 клас
Хімія – природнича наука
Етап «Мотивація навчальної діяльності»
Хімія
Цікава, незвідана, багатогранна
Відкриває, навчає, пояснює
Вивчає речовини та їх перетворення
Наука

Атоми. Хімічні елементи
Етап «Повідомлення теми уроку»
Атом
Елементарний, електронейтральний
Віддає, приєднує
Складається з ядра і електронної оболонки
Найдрібніша частинка
Етап «Підсумок уроку»
Молекула
Незаряджена, найменша
Складається з атомів
Зберігає властивості речовини
Молекулярні речовини

Поняття про періодичну систему хімічних елементів: групи та періоди
Етап «Актуалізація опорних знань учнів»
Група
Головна, побічна
Вказує, об’єднує, виявляє
Вертикальний стовпчик хімічних елементів
Подібність елементів
Етап «Підсумок уроку»
Періоди
Великі, малі
Складається, розпочинається, характеризує
Горизонтальний ряд елементів
Сім

Валентність хімічних елементів
Етап «Узагальнення набутих знань»
Валентність
Стала, змінна
Визначається, поєднує
Утворюються нові речовини
Властивість атомів
Фізичні та хімічні явища
Етап «Підсумок уроку»
Хімічні реакції
Цікаві, складні
 Виділяється, поглинається, утворюється
Супроводжуються певними ознаками
Перетворення речовин

Хімічне рівняння
Етап «Мотивація навчальної діяльності»
Хімічне рівняння
Просте, складніше
Узагальнює, відображає
Запис хімічної реакції
Коефіцієнти
Етап «Підсумок уроку»
Хімічне рівняння
Складне, окисно-відновне
Узгоджується, аналізує
Реагенти і продукти реакції
Коефіцієнт


Оксиґен, кисень. Склад молекули, фізичні властивості
Етап «Повідомлення теми та цілей уроку»
Оксиґен
Неметалічний, дуже поширений
Міститься, складає
Утворює кисень та озон
Елемент
Етап «Узагальнення і осмислення знань»
Кисень
Безбарвний, необхідний
Підтримує, знаходиться, розчиняється
Складається з атомів Оксиґену
Життя

Хімічні властивості кисню
Етап «Мотивація навчальної діяльності»
Кисень
Безбарвний, малорозчинний
Взаємодіє, реагує, сполучається
Один із найактивніших неметалів
Оксиди

Кисень
Безбарвний, без запаху, без смаку
Реагує, підтримує
Взаємодіє з простими і складними речовинами
Проста речовина

Немає коментарів:

Дописати коментар